Vị trí, chức năng của Cổng Thông tin điện tử

  1. Vị trí, chức năng
  2. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh, là cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.
  3. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
  4. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Xin chào, Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?